Венография

Венография

Пациентите с варикозни вени рядко се нуждаят от по-високотехнологични образни изследвания, отколкото разпространената в днешно време дуплекс ултрасонография. Техниките на КТ и МР напреднаха значително през последното десетилетие и предоставят отлично 3D изобразяване на венозната система. Двата метода КТ и МР са удобни за доказване на обструкция на тазови вени или стеноза на илиачни вени при болни с варикоза на долните крайници, когато се подозира проксимална обструкция или компресия на илиачна вена (Синдром на May-Thurner) Те са удобни за установяване на компресия на лява ренална артерия, некомпетентност на гонадални вени и синдром на венозен тазов застой.

МР образно изследване с 23 гадолиний е особено полезно при пациенти със съдови малформации, включително тези с конгенитални варикозни вени.