Радиофреквентна аблация

RFA

Радиофреквентна аблация: под локална /тумесцентна/ или спинална анестеия се извършва пункция на варикозната вена. В лумена й се въвежда катетър под доплров контрол от мястото, до което вената е варикозно променена до мястото на вливането й в дълбоките вени в слабинната гънка. Посредством излъчване на високочестотни вълни се повишава температурата в третирания съд. Това води до слепване на съдовите стени и унищожаване на варикозната вена без нужда от изваждането й от тялото.

Процедурата трае само няколко минути, често съчетава козметичност (липсват кожни разрези ) и радикалност (рецидивите са под 2% за 5 год.), безболезнена е, няма риск от хематоми и увреда на съседни периферни нерви. Пациентите могат да продължат да изпълняват своите професионални ангажименти в съвсем кратки срокове до 2-3 дни след процедурата