Учени от екипа на доктор Thomas Kroff от Института по Физиология и патофизиология на Хайделбергския университет в Германия са успели да докажат ,чe протеин е отговорен за активиране на процесите водещи до промени във венозната стена и появата на варикозните вени.Това съобщение публикувано в FASEB JURNAL дава надежда за скорошно откривне на лекарство забавящо развитието на варикозните вени а защо не и на лекарство предпазващо от тяхната поява? 

  Протеинът ММ-2  е ензим, който разгражда неклетъчните компоненти на съединителната тъкан на кръвоносните съдове без да предизвиква друга форма на възпаление.Транскрипционният фактор AP-1,който регулира активността на определени гени и по този начин съответното производството на протеина , се регулира от налягането в съдовете . Ако AP-1 се инхибира, като по този начин му се забранява да активира гени тогава  ензима ММ-2, който разгражда съединителната тъкан остава на нормални нива.Това те са успели да открият използваики за модел на изследване кръвоносни съдове в ухото на мишка. 

 В по-нататъшен експеримент групата показа, че резултатите, получени при мишката, са валидни и за хората. Разширените вени, които са отстранени по хирургичен път от пациентите, показват същите клетъчни и молекулярни промени, както разширените вени, създадени изкуствено в ухото на мишката. Въз основа на тези резултати доктор Korff планира повече изследвания и споделя в заключение: "Използвайки нашия модел, вече можем по-точно да анализираме ранните стадии на разстройството и да тестваме възможните лекарства за способността им да предотвратяват образуването на разширени вени, което в резултат може да подобри качеството на живот на засегнатите пациенти."

Източник:http://www.uniheidelberg.de/index_e.html